Personvernerklæring

Planlagd straumbrot: Dugstad-Lirhus-Øvsthus inkl. lading Tide Buss 21/05 kl 10:30-ca 12:00 Les meir

Når du inngår avtalar med oss, vitjar våre nettsider, kontakter kundeservice, loggar på Mi side, mottar marknadsføring frå oss eller nyttar deg av fordelar i vårt fordelsprogram, handsamar me personopplysningar om deg. Denne handsaminga skjer i samsvar med personopplysingslova.