Meld frå om feil/fare

Ved overhengande fare for skade, kontakt oss med ein gong på tlf. 56 52 83 50.

Planlagd straumbrot: Dugstad-Lirhus-Øvsthus inkl. lading Tide Buss 21/05 kl 10:30-ca 12:00 Les meir