Bekymringsmelding 
el-anlegg

Ved overhengande fare for skade, kontakt oss med ein gong på tlf. 56 52 83 50.

Planlagd straumbrot: 1 tilfelle 19/06 og 1 tilfelle 20/06 Les meir